We współpracy z naukowcami z New York University Abu Dhabi, Collegio Carlo Alberto oraz Uniwersytetu Warszawskiego prowadzimy projekt Measuring Impact of Debate as an Educational Tool: Evidence from High Schools in Poland.

Uczestników projektu zapraszamy do wypełnienia ankiet, do których linki znajdują się pod poniższymi przyciskami:

Project partners 

Scroll to Top