Nasze doświadczenie wyniesione z organizacji projektów we współpracy z instytucjami o różnorodnych potrzebach i stylach pracy pozwala nam zapewnić know-how niezbędny przy tworzeniu projektów edukacyjnych, paneli dyskusyjnych, warsztatów, konferencji oraz kampanii społecznych.

 

Od małych spotkań wymagających facylitacji po wieloletnie, ogólnokrajowe projekty – oferujemy wsparcie na etapie definiowania oraz planowania działań związanych z dyskusjami, przemówieniami i przekonywaniem.

 

Zapraszamy do kontaktu na wspolpraca@polskadebatuje.org