Rozpoczynamy drugą edycję projektu Nic o Nas!, który skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych chcących nauczyć się organizować debaty i rozwiązywać poprzez dyskusję problemy swoich lokalnych społeczności.

W trakcie projektu przygotowujemy uczniów poprzez warsztaty i pracę ze specjalnymi materiałami do zorganizowania własnych debat z lokalnymi decydentami o istotnych dla danych społeczności sprawach. Celem projektu jest zwiększenie wpływu młodych ludzi na rzeczywistość oraz zachęcenie do udziału w procesach demokratycznych. Wpływa to pozytywnie na kształtowanie się u młodych proaktywnej postawy obywatelskiej. Uczniowie rozwiną umiejętności krytycznego myślenia i publicznego przemawiania.

Wszystkich nauczycieli zapraszamy także do wykorzystania stworzonego specjalnie na potrzeby projektu scenariusza lekcji, który dostępny jest do pobrania pod tym linkiem. Zawarte w scenariuszu ćwiczenia pomogą Państwu otworzyć uczniów do dyskusji o ważnych dla ich społeczności kwestiach.

W trakcie projektu uczniowie pracują pod opieką naszych mentorów z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej broszury–instrukcji przygotowania debaty. Zapraszamy wszystkich chętnych do pobrania jej elektronicznej wersji pod tym linkiem.

Projekt będzie realizowany przez trzy semestry w latach 2021-2022. Udział w nim weźmie 50 szkół z całej Polski. Zapraszamy do rejestracji poprzez kliknięcie poniższego przycisku:

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG.