Polska Liga Debat

Polska Liga Debat to seria odbywających się w różnych miastach turniejów w formacie British Parliamentary mająca na celu wyłonienie najmocniejszego w danym roku akademickim Klubu Debat. O końcowej pozycji decyduje nie tylko liczba zwycięstw, ale także ogólna siła reprezentacji poszczególnych ośrodków, oceniana na podstawie liczby awansów do półfinałów, finałów, itd.

Zwycięzcą Ligi w roku akademickim 2021/2022 został Klub Debat Parlamentarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Polską Ligę Debat patronatem objęli:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
British Council
International Debate Education Association (IDEA)
Europe for Citizens