Projekt „Nic o Nas”

Właśnie ruszyła kolejna edycja projektu „Nic o Nas”, która tym razem skierowana jest do polskich organizacji młodzieżowych, w tym w szczególności do młodzieżowych rad miejskich, sejmików wojewódzkich czy szeroko pojętych młodzieżówek. W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty związane z debatami i public speakingiem, które pomogą młodzieży w oswojeniu się z wystąpieniami publicznymi i poszerzą ich kompetencje z zakresu debaty publicznej czy argumentacji.