Fundacja Polska Debatuje powstała w roku 2012 w celu rozwoju polskiej społeczności debatanckiej. Przez pierwsze lata skupieni byliśmy na zakładaniu nowych Klubów Debat oraz prowadzeniu warsztatów o nieznanym wcześniej w Polsce formacie British Parliamentary, co pozwoliło studentom kolejnych uczelni zdobyć cenne umiejętności.

Wzrost popularności debatowania oraz przekonanie władz kolejnych ośrodków akademickich do wsparcia tej aktywności stopniowo przekładał się na coraz częstsze sukcesy w międzynarodowej rywalizacji. Dzięki regularnej pracy, polscy studenci zaczęli regularnie osiągać wysokie pozycje w turniejach w języku angielskim. Nasi podopieczni byli finalistami turniejów w Paryżu, Wiedniu, Berlinie, Wilnie, Kijowie, Monachium i wielu innych miastach. W roku 2015 drużyna z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zdobyła tytuł Mistrzów Świata w kategorii English as a Foreign Language.

Od pierwszych lat aktywnie wspieraliśmy także organizację turniejów międzynarodowych w Polsce. Decyzją Europejskiej Rady Debat, zorganizowaliśmy w Warszawie Mistrzostwa Europy Debat 2016 (European Universities Debating Championship), w których udział wzięło ponad 350 studentów z najlepszych uczelni w Europie. W tym okresie rozszerzyliśmy także naszą działalność na szkoły średnie, dzięki czemu dotarliśmy do setek młodych ludzi pragnących poprawić zaniedbaną w tradycyjnym szkolnictwie umiejętność przemawiania publicznego.

Od roku 2018 jesteśmy stałym członkiem International Debate Education Association. Współpraca ta pozwala nam na regularne wysyłanie naszych podopiecznych i trenerów na międzynarodowe wymiany oraz umożliwia wymianę doświadczeń z pełniącymi podobne funkcje organizacjami z innych krajów.

W ostatnich latach poza własnymi projektami edukacyjnymi z sukcesami zaczęliśmy angażować się w programy partnerskie mające na celu poprawę debaty publicznej oraz stan społeczeństwa obywatelskiego. Prowadziliśmy szkolenia i warsztaty dla instytucji publicznych oraz prywatnych, jesteśmy także aktywni w organizacji konferencji, dyskusji oraz kampanii społecznych otwartych na głos młodych ludzi.

Nasze doświadczenie, wypracowane metody szkolenia i organizacji projektów oraz składająca się z wybitnych uczniów, studentów i absolwentów sieć kontaktów pozwalają nam stale dostosowywać działania do bieżących potrzeb i wyzwań.

Określone w Statucie cele działalności Fundacji to:

1) Propagowanie debat – rozważania problemów poprzez merytoryczną dyskusję – na terenie Polski;

2) Konsolidacja i integracja polskiego środowiska debat;

3) Wspieranie merytorycznej i obiektywnej debaty publicznej;

4) Promowanie kultury języka polskiego;

5) Kształtowanie postaw obywatelskich polskiego społeczeństwa, w szczególności młodzieży;

6) Upowszechnianie retoryki i sztuki wystąpień publicznych;

7) Propagowanie, szczególnie wśród młodzieży, idei otwartego społeczeństwa obywatelskiego.