Kluby Debat Historycznych

Debatowanie stanowić może świetną metodą nauczania tradycyjnych przedmiotów oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej muzeów. Skalę prowadzonego przez nas wspólnie z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku projekt Kluby Debat Historycznych najlepiej oddają stojące za nim liczby.

W latach 2018-2021:

– założyliśmy 36 Klubów Debat Historycznych w 3 województwach

– zorganizowaliśmy 6 Turniejów Debat Historycznych

– opracowaliśmy szeroki pakietu materiałów do nauki debatowania o historii

– przeprowadziliśmy warsztaty dla uczniów oraz Opiekunów wszystkich placówek edukacyjnych biorących udział w projekcie

Podręcznik Debat Historycznych, Zeszyty Historyczne, filmy instruktażowe oraz relacje z Turniejów dostępne są na stronie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.