Kluby Debat

Polska Liga Debat organizowana jest we współpracy z lokalnymi Klubami Debat, funkcjonującymi przy uczelniach wyższych bądź szkołach średnich w kilku największych polskich miastach.

W 2023 roku turnieje odbywają się w następujących miastach ze wsparciem odpowiedzialnych za dane wydarzenie Klubów:

1. Kraków – Klub Debat Parlamentarnych UJ
2. Warszawa – Klub Debat Uniwersytetu Warszawskiego
3. Warszawa – Klub Debat Sektor Niebo
4. Poznań – Klub Debat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
5. Lublin – Klub Debat w Lublinie
6. Gdańsk – Klub Debat Uniwersytetu Gdańskiego