Nic o Nas!

Tegoroczna edycja projektu „Nic o Nas” skierowana jest do członków polskich organizacji młodzieżowych, w tym w szczególności do młodzieżowych rad, sejmików wojewódzkich czy szeroko pojętych młodzieżówek. W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty związane z debatami i public speakingiem, które pomogą młodzieży w oswojeniu się z wystąpieniami publicznymi i poszerzą ich kompetencje z zakresu debaty publicznej czy argumentacji.

Organizacje zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorką tegorocznej edycji: martyna.rajchel@polskadebatuje.org

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG.