Rekrutacja do 3. edycji Klubów Debat Historycznych

Zapraszamy nauczycieli szkół ponadpodstawowych do utworzenia w swoich szkołach Klubów Debat Historycznych. Udział w projekcie to szansa na uatrakcyjnienie nauki historii, wprowadzenie uczniów w sztukę debatowania oraz gwarantowane emocje towarzyszące wydarzeniom takim jak Turnieje Debat Historycznych.

SZKOŁOM OFERUJEMY:

• Uczestnictwo w dwóch Turniejach Debat Historycznych (jesiennym i wiosennym)
w Warszawie;
• Szkolenia dla członków i opiekunów Klubów, obejmujące naukę tworzenia
argumentacji, zasad debatowania i pomoc w prowadzeniu klubu debat,
przeprowadzone przez profesionalnych trenerów;
• materiały służące przygotowaniu się do turniejów, w tym Podręcznik
debat historycznych, Zeszyty do debat historycznych oraz filmy instruktażowe.
• opiekę merytoryczną przez cały rok szkolny;
• nagrody i dyplomy dla wszystkich uczestników programu.

OCZEKUJEMY:


• utworzenia w szkole Klubu Debat Historycznych;
• organizowania przez opiekuna regularnych, cotygodniowych spotkań utworzonego Klubu
w roku szkolnym 2020/21 od października do maja (z wyłączeniem ferii szkolnych i okresów
świątecznych);
• udostępnienia przez szkołę pomieszczenia na spotkania Klubu oraz na potrzeby dwudniowego szkolenia dla jego członków;
• przygotowania i zapewnienia uczestnictwa drużyn z utworzonego Klubu w dwóch Turniejach Debat Historycznych w Warszawie (organizator pokrywa
koszty wyżywienia, organizacji i nagród, dojazd do Warszawy odbywa się na własny koszt).

W 2021 roku wszystkich uczestników zaprosimy na Wielką Galę Debat, która odbędzie się
w nowej siedzibie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Uczestnictwo w projekcie jest
całkowicie bezpłatne.

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować drogą mailową na adres: debaty@muzeumpilsudski.pl do dnia 26 czerwca 2020 r. Do projektu może przystąpić
maksymalnie 12 szkół, które nie uczestniczyły do tej pory w programach debatanckich. O przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Informację o kwalifikacji wyślemy do Państwa do końca sierpnia br.