W Brukseli o podnoszeniu jakości edukacji

W minionym tygodniu wzięliśmy udział w wydarzeniu zorganizowanym przez International Debate Education Association (IDEA) promującym debaty w siedzibie Parlamentu Europejskiego. O sposobach promocji debatowania oraz wynikających z tej aktywności korzyściach dla indywidualnego oraz społecznego rozwoju młodych ludzi rozmawialiśmy m.in. z byłą debatantką, a obecnie jedną z najmłodszych Europosłanek – Kim Van Sparrentak.

Pokazowej debacie z udziałem młodzieży przyglądały się ekspertki z obszaru edukacji i praw dzieci – Mieke Shuurman i Daria Arvali. Dziękujemy za bardzo inspirujący weekend, mamy nadzieję że będzie on impulsem do szerszego wspierania debatanckich projektów.